08.05.2006

 

 

 

www.Amsterdamhusene.dk

 

Beboerforeningen Amsterdamhusene har siden 2004 haft sin egen hjemmeside, www.Amsterdamhusene.dk .

 

Hovedformålet med hjemmesiden er at lette kommunikation fra bestyrelse til beboere og omvendt, og imellem beboerne indbyrdes. De vigtigste informationer fra bestyrelsen vil fortsat – ligesom hidtil – blive uddelt skriftligt til alle beboere. Men i mange mindre væsentlige sager vil det være hurtigere og enklere at informere via e-mail. Vi planlægger derfor, at udsende en e-mail til alle, som er interesseret, når der er væsentlige nye informationer på hjemmesiden. Så slipper man for at checke når der ikke er noget nyt at hente. Selve informationen bliver lagt på hjemmesiden.

 

Hjemmesiden har også en  en “lukket afdeling” som kun kan ses af beboere, som kender det aktuelle password.  Her ligger bl.a. referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

 

Desuden findes der en komplet beboerliste. Den kunne jo være praktisk at have, f.eks.,hvis der er vandskade, eller der har været indbrud. Såfremt der er nogen, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at optræde på listen, helt eller delvist, så skal I bare give besked, så bliver I slettet. Vi vil også gerne vide, hvis der er fejl i listen. Som udgangspunkt får vi kun navnene oplyst fra administrator, når en lejlighed får nye ejere. Hvis  I også ønsker at optræde med telefonnumre og/eller e-mail adresse, så må I selv tilmelde jer.

 

For at hjemmesiden kan fungere, vil vi meget gerne have, at nye beboere udfylder  slippen  nedenfor og afleverer den  i postkassen  til nr. 39 (Lohmann Moselund) eller sender den som som e-mail til postmaster@amsterdamhusene.dk. Denne skrivelse kan hentes ned fra hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Postmaster

(Kjeld Moselund #39)

 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jeg ønsker information via hjemmesiden (sæt kryds)                                JA ____     NEJ ____

 

Hvis JA, min e-mail adresse er: ________________________

 

 

Jeg vil godt optræde på beboerlisten på hjemmesiden (sæt kryds)        JA ____     NEJ ____

 

Hvis JA, med følgende oplysninger for husstanden (kun nødvendigt, hvis der er fejl i listen):

 

Navne                                                             Telefon          Mobil           e-mail

 

_______________________________                  _________        ________       ____________________

 

_______________________________                  _________        ________       ____________________

 

_______________________________                  _________        ________       ____________________

 

 

Lejlighed nr: _______                                  Navn: ________________________________