Kjeld Moselund

Amsterdamhusene 39

3600 Frederikssund

Telefon: 4736 1766

Mobil: 2046 1386

e-mail: kjeld@oestkajen.dk

 

 

Frederikssund, den 1. februar 2007.

 

 

 

 

 

 

Frederikssund Kommune

Afdelingen for Natur og Miljø

Frederikssund Rådhus
Torvet 2
3600 Frederikssund

 

 

 

Ang.: Hundeluftning langs Sydkajen og Østkajen.

 

Den 30. januar kunne man i Frederikssund Avis læse vedhæftede læserbrev med overskriften ”Hundelort på Sydkajen”. Som hundejer (gravhund) i Amsterdamhusene og hyppig bruger af Sydkajen og Tippen kan jeg kun erklære mig 100% enig med Torben Krarup.

 

På Sydkajen og Tippen er der slet ingen undskyldning for svineriet. Som mine fotos viser, så er der på Sydkajen anbragt solide kommunale affaldsspande med 25 meters mellemrum (billede 1), for enden af kajen er der ”HømHømmeren” med både poser og affaldsspand (billede 2) og endelig er der på spidsen af Tippen yderligere en kommunal affaldsspand (billede 3).

 

Helt anderledes står det til langs Østkajen og Kanalen. Her er der godt nok anbragt nogle smukke lygtepæle og bænke, men ikke en eneste affaldsspand er i sigte – hverken til hundelorte eller andet affald (billede 4 og 5). Fra Amsterdamhusene har der været rettet henvendelse til kommunen om dette problem flere gange i løbet af de fem år, vi har boet her, men uden nogen form for respons. Vi håbede så på, at der ville ske noget i forbindelse med færdiggørelsen af Sydkajen, men den er jo nu helt afsluttet og de har fået deres bænke og affaldsspande mm. Kanalen er ganske vist ikke færdig endnu, men det har jo ikke rigtig noget at gøre med  det eksisterende stianlæg.

 

Når man bevæger sig videre langs stranden mod roklubben og lystbådehavnen, så var der tidligere et antal kommunale affaldsspande. Men affaldsspanden ved ”det røde hus” er nu fjernet. De to affaldsspande mellem kanalen og roklubben har tåbelige unge mennesker sprængt i luften for henholdsvis én og to måneder siden. Som billede 6 viser, er der endnu ikke ryddet op efter den sidste. Derudover findes/fandtes der et par affaldsspande på strandengen mellem buskadset og strandkanten, men de er for tiden ikke tilgængelige, på grund af gravearbejdet på den sidste del af kanalen.

 

Summa summarum så findes der på hele den populære hundelufterrute fra Havnegade via stien igennem Amsterdamhusene og videre langs fjorden ikke en eneste kommunal affaldsspand, fra turistkontoret til roklubben, dvs. en strækning på 500-600 meter. Derfor er det ganske tit vi ser vores nærmeste omgivelser ”dekoreret” som vist på billede 7.

 

Som følge af de resultatløse henvendelser til kommunen følte Grundejerforeningen Amsterdamhusene sig for et par år siden nødsaget til at anskaffe og opsætte et par stativer med hundeposer og affaldsspande (billede 8), og det er fortsat grundejerforeningen som bekoster såvel tømning som poser. Da der slet ikke findes andre affaldsspande på ruten, benyttes disse affaldsspande – i bedste fald - også i et vist omfang til andet affald, såsom øldåser, ispapir, cigaretpakninger mm, hvilket de slet ikke har kapacitet til. I værste fald havner affaldet i buskene.

 

Ret beset er det vel ikke en privat grundejerforenings opgave at tage sig af affaldet fra en hel bydel, og siden da er der kommet yderliger over 100 husstande til, som naturligt benytter den offentlige sti igennem Amsterdamhusene på vej til indkøbsmulighederne.

 

Vi, der bor her ved Frederikssund Havn, glæder os dagligt over det smukke resultat, der er kommet ud af Frederikssunds storslåede havneprojekt. Nu ser vi frem til at kanalen også nærmer sig færdiggørelsen. Det er derfor lidt trist, at nogle af vores medmennesker ikke har forståelse for, at vores nærmiljø ikke skal bruges som hundetoilet.

 

Via vores hjemmeside, www.Amsterdamhusene.dk har vi opfordret vores egne beboere til at rydde op efter sig, men for de forbipasserende kan vi vel kun sørge for, at der er affaldsspande og eventuelt også poser inden for synsvidde.

 

Vi håber derfor, at kommunen snarest vil forsyne stierne langs kanalen med nogle lige så pæne og solide affaldsspande, som dem der nu står langs Sydkajen. De ser ud til at kunne stå for såvel en kuling fra nordvest som en enkelt chrysantemumbombe. Det ville også være rart med et posestativ, f.eks. for enden af Kalvøvej. Så kunne det også gøre gavn i Kalvøanlægget. Der er mange hundeluftere, der ikke lægger vejen omkring Tippen, specielt når det blæser kraftigt fra vest.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Kjeld Moselund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag:   Læserbrev Frederiksund Avis 30.01.2007

             Fotomontage 8 billeder