Pressemeddelelse den 14. april 2005

(tilbage) 

Havneprojektet for fuld damp

 

Omdannelsen af havnen går ind i en afsluttende fase, hvor kommunen starter flere anlægsprojekter samtidig. Det drejer sig om adgangsvejen til Sydkajen, renovering af bolværket og projektering af Promenaden.

 

De tre projekter omhandler:

 

Adgangsvejen Sydkajen:

Vejen starter ved Havnemesterboligen og går gennem Kajhusene og Enghusene og ender som en vendeplads ved Tippen. Vejen har været anlagt som en byggepladsvej for at kunne klare den megen byggepladstrafik, men nu skal vejen gøres færdig med

slidlag, kantsten, p-båse, vendeplads med parkeringspladser og vejtræer.

Niras rådgivende Ingeniører og Peter Holst Tegnestue står for projektering og tilsyn. Entreprenørfirmaet Hoffmann vandt licitationen.

 

Af hensyn til byggeaktiviteterne i området regnes med start på anlægsarbejderne senest august 2005. Arbejdet forventes færdigt ultimo 2005.

 

Renovering af bolværk:

Som led i færdiggørelsen af Promenaden skal det gamle bolværk renoveres, fordi det er udtjent. Der er tale om bolværket nord for de nyanlagte Kajhuse fra den såkaldte ”Operaplads” nordvest for Kajhusene til broen mellem Kajhusene og Amsterdamhusene.

Der bliver monteret nyt bolværk herunder ny hammer (den øverste bjælke, der rager over asfalten) samt nyt friholderværk på hele strækningen ca. 215 meter. Friholderværket er den lodrette træbeklædning ud mod vandsiden, der sikrer, at skibe har en ordentlig flade at lægge op til. Endvidere skal der foretages ledningsarbejder langs bolværket til den fremtidige afvanding af Promenaden.

 

Entreprenørfirmaet Skanska vandt licitationen og Niras Rådgivende Ingeniører står for projektering og tilsyn.

Arbejdet påbegyndes i foråret 2005 afsluttes sommeren 2005.

 

Projektering af Promenaden:

Kommunen har indgået aftale med Peter Holst Tegnestue, som skal projektere og føre tilsyn med anlæg af den ny promenade foran Kajhusene. Promenaden er den ”plads”, der dannes mellem Kajhusene og det nye bolværk. Der er tale om opbrydning af gammel asfalt og togskinner samt udlægning af ny asfalt med en overfladebelægning svarende til den øvrige i havnen. Endvidere skal opbygges et trædæk foran Kajhusene, hvor man kan spadsere og nyde det maritime miljø. Herudover skal bl.a. opsættes bænke og skraldestativer, belysningspullerter samt standere med el- og vandudtag for Skibene.

Byrådet har nu givet grønt lys til selve projekteringen. Senere skal byrådet bevillige penge til udførelsen.

 

Projekteringen påbegyndes nu, og kommunen påregner at afholde licitation i august 2005 samt starte anlægsarbejderne i september 2005. Arbejdet forventes afsluttet medio 2006.

 

I 2006 fortsætter Havneprojektet med bl.a. færdiggørelsen af kanalen inkl. bro, fjernelse af del af Stenværksvej samt anlæg af stier samt jordregulering på Tippen.

 

Teknisk Forvaltning ønsker at sikre en god information om de mange aktiviteter i området og vil derfor løbende invitere repræsentanter fra de forskellige foreninger i området til informationsmøder.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til projektleder Morten Jannerup på tlf. 4736-6566 Email: mja@frederikssund-kom.dk