Amsterdamhusene 

 - i centrum af Frederikssunds nye havnefront

Hjem

Nyheder Bygningen Beboerne Foreningerne Kommunen Aktiviteter Debat
Carporte

14.03.2007 Nyt fra carportudvalget

Som bekendt har vi i forbindelse med snestormen i uge 8 haft en ganske betydelig snetryksskade på carportene. I alt 6 pladser gik det ud over. Heldigvis uden personskader, lige om det også lykkedes at undgå skader på de parkerede biler. Carportleverandøren har foretaget besigtigelse og oprydning samt fremkommet med tilbud på at udbedre skaden. (se billederne)

Skaden er anmeldt til vores forsikringsselskab, som anerkender såvel selve hændelsen som en forsikringsskade samt skadesbeløbet. Til dækning af selvrisikobeløbet i forbindelse med forsikringsdækningen har carportudvalget besluttet, at der som engangsbeløb opkræves kr. 400,- ekstra hos hver af de 20 carportbrugere i forbindelse med opkrævningen for april kvartal.

Carportleverandøren har afsat uge 17, d.v.s. mandag den 23. april til fredag den 27. april 2007, til at udbedre skaderne.

Alle beboere, som normalt parkerer i det pågældende område, bedes være opmærksomme på dette tidspunkt og sørge for at parkere et andet sted medens arbejdet pågår.

Med venlig hilsen  Carportudvalget/Karsten P. - nr. 48                  

                                                                                                                                                  (tilbage)