Amsterdamhusene 

 - i centrum af Frederikssunds nye havnefront

Hjem

Nyheder Bygningen Beboerne Foreningerne Kommunen Aktiviteter Debat
Korrekt indstilling af vores radiatorer

Følgende er modtaget fra Bent i nr. 19:                                                                             (retur)

Jeg får mange henvendelser fra beboere, der ikke kan forstå, at deres radiatorer kun er lunkne, selv om de stiller termostaten helt op på 5.

Forklaringen er, at radiatorvandets temperatur er styret af udendørstemperaturen. Når det fryser 20 grader, lukkes vandet ud fra varmecentralen til lejlighederne med en temperatur på 80 grader.

Når det er 10 graders frost, er vandtemperaturen 60 grader. Når udetemperaturen er 10 graders varme er vandtemperaturen sænket til 40 grader.

Dette er en besparelses foranstaltning, der fungerer! Det er der jo meget andet der ikke har gjort, fejlene på opvarmningen af forbrugsvandet er nu ved at være rettet, så vi kan forvente en bedre økonomi til næste år.

Husk når der luftes ud i frostvejr, er det ikke nok at sætte termostaten på 0.  Af sikkerhedsmæssige grunde åbner termostaten alligevel, når den føler frostgrader.

Indstil den på stjernen = frostsymbolet (som vist på billedet), eller pak termostaten ind med et halstørklæde eller træk en sok over den. 

Venlig hilsen Bent