Foreningerne

E/F Østkajen & G/F Amsterdamhusene

Ejerforeningen Østkajen omfatter butikslokalet Amsterdamhusene 1 og ejerlejlighederne Amsterdamhusene 2 – 55 . Ejerforeningen varetager spørgsmål vedrørende bygningen og fællesinstallationer som vand, varme og ventilation.

Grundejerforeningen Amsterdamhusene omfatter butikslokalet Amsterdamhusene 1, ejerlejlighederne Amsterdamhusene 2 – 55 samt rækkehusene Amsterdamhusene 56 – 59. Grundejerforeningen varetager spørgsmål vedrørende fællesarealerne.

Post til foreningerne sendes til formanden, eller til ejendommens administrator. Postnummeret er 3600 Frederikssund

Administrator

Administrator for Ejerforeningen Østkajen og Grundejerforeningen Amsterdamhusene er:

Real Administration A/S

Jernbanegade 58

4000 Roskilde

Telefon: 46 35 18 43

Mail : info@realadmin.dk

Bestyrelsen efter 17.06.2021

Bestyrelse i Grundejerforeningen Amsterdamhusene 2021-22

Formand:

 • Ivar Green-Paulsen #52 

Medlemmer:   

 • Bente R. Nissen #12
 • Yvonne Hansen #13
 • Kurt Sørensen #32
 • Tonny Nissen #57

Suppleanter:

 • Heidi Skovgaard-Jensen #16

Bestyrelse i Ejerforeningen Østkajen 2021-22

Formand:

 • Ivar Green-Paulsen #52 

Medlemmer:   

 • Bente R. Nissen #12
 • Yvonne Hansen #13
 • Birger Nielsen #35
 • Inge Bjerager #50

Suppleanter:

 • Heidi Skovgaard-Jensen #16
 • Per Otto Oryé #31