Seneste nyheder

12.05.2015: Søndag den 26. april 2015 var der arbejdsdag i fællesarealet for de energiske beboere.

13.06.2012: Der har været afholdt ordinær generalforsamling 31.05.2012. Der er følgende ændringer af bestyrelsen: Lau Larsen er udtrådt på grund af flytning. Poul Erik Thomsen, #59,  er valgt som suppleant i grundejerforeningen og Erik Pedersen, #42, er valgt som suppleant i ejerforeningen. Beretninger, præsentation samt referater er indlagt på beboernes egen afdeling af hjemmesiden.

02.07.2011: Ny opdateret husorden er indlagt på hjemmesiden (dødt link).

10.06.2011: Der blev 09.06.2011 afholdt ekstraordinær generalforsamling i begge foreninger for at endeligt godkende vedtægtsændringerne. Der var 13 lejligheder var repræsenterede og ændringerne blev ènstemmigt vedtaget. Referater fra både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger er indlagt på beboernes egen afdeling af hjemmesiden.

13.05.2011: Der har været afholdt ordinær generalforsamling 12.05.2011. Der er følgende ændringer af bestyrelsen: Pia Parkhøi er udtrådt, Lonni Bischoff Jensen er rykket fra suppleant til ordinært medlem, og Bente Lejbølle er valgt som ny suppleant i begge foreninger. Beretninger, præsentation samt referater vil snarest blive indlagt på beboernes egen afdeling af hjemmesiden.

28.01.2011: På siden “Foreningerne” er der nu indlagt link til en oversigt over bestyrelsens interne arbejdsdeling (klik her), samt en oversigt over de underleverandører (klik her), som bestyrelsen foretrækker at samarbejde med, og som kender vores installationer fra tidligere opgaver. Det skal bemærkes at som hovedregel er det rekvirenten (beboeren), der selv betaler regningen, medmindre noget andet er aftalt med et bestyrelsesmedlem. Beboerne er selvfølgelig velkomne til – for egen regning – at anvende de leverandører de måtte ønske, bortset fra husordenens regler om bl.a. markiser.

27.01.2011: Referat af ekstraordinærgeneralforsamling 10.08.2010 er indlagt under “Beboere”

10.08.2010: Søren Lauridsen Amsterdamhusene 8 er i dag på den ekstraordinære generalforsamling blevet valgt til formand for såvel Ejerforeningen Østkajen som Grundejerforeningen Amsterdamhusene.

23.02.2010: Kommunens forslag til Lokalplan nr. 035 for Amsterdamhusene 1 er nu indlagt på www.Amsterdamhusene.dk  under “Kommunen”. Der er høringsfrist indtil 20. april 2010.

07.09.2009: På trods af vejret var der en hårdfør gruppe på knap 30 af beboerne, som samledes til grillfest fredag den 4. september. Vi forsøgte først at stille et telt op, men selv med en presenning over kunne det ikke tåle trykket fra en kuling fra sydvest, så vi endte med at bruge presenningen til at pakke carporten ind, og stillede et par biler foran for en sikkerheds skyld. Gris og grill blev leveret om formiddagen, og så måtte vi selv sørge for at få den grillet og parteret. Grillningen varede fire timer, hvor der ikke måtte kikkes! Resultatet blev vistnok til alles tilfredshed, og en række beboere havde sørget for lækkert tilbehør. Så på trods af vejret fik vi en vellykke sammenkomst ud af det. Se billederne her (skal linke til galleri fra grillfesten). Ved klik på det enkelte billede kan man få det i stort format. God fornøjelse!

22.06.2009: Så skal der være fest ved grillen 4. september, bemærk ny dato !!!

08.06.2009: Der er indlagt referater og bestyrelsens beretning på generalforsamlingerne den 14. maj 2009 (se dem under beboer login)

07.05.2009: Se information om ventetid på varmt vand i hanen (gælder ikke Tårn 1)  (klik her)

04.05.2009: Husk ordinær generalforsamling i G/F Amsterdamhusene torsdag dag den 14.maj kl. 19 i Restaurant Kalvø og i E/F Østkajen kl. 19:45. Hvis du ikke kan deltage, så giv venligst en fuldmagt til din nabo.

04.05.2009: Se information om forbedret vandlås på “Handyman”. (klik her)

17.03.2009Usædvanlig naturoplevelse. Da jeg søndag den 15. marts var ude at lufte gravhunden Oscar så jeg ved kanalen lige inden for broen ved “det røde hus” en lækat i vinterdragt, også kaldet Hermelin. Da der ikke var antydning af sne var den synlig på lang afstand, inklusive den sorte halespids. Den løb op ad skråningen og ind over parkeringspladsen ved Sydkajen. Dette billede er velvilligt stillet til rådighed af Steen Højmark-Jensen, som har taget det gennem sit vindue i Sydbyen. Klik på billedet for fuld størrelse. Flere flotte billeder af vores lokale dyreliv kan findes på dette link fra Danmarks Fugle og Natur http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?page=1&mode=lok&ID=&lokid=4608&familieid=&ordenid=&klasseid= .

01.11.2008Vi har nu alle sammen fået installeret nye varmemålere, og de er nu blevet kontrolleret en ekstra gang. I modsætning til de gamle målere, så kan man nu selv udlæse en række oplysninger som er nyttige, hvis man vil have mest mulig varme for pengene. Man bladrer rundt i menuerne ved at trykke på den orange knap, og man kan ikke komme til at slette noget ved et uheld. Jeg har lavet et uddrag af de mest relevante oplysninger i Minol’s originale betjeningsvejledning (klik her).

01.11.2008Det glæder mig at kunne fortælle, at tilmeldingerne til beboerfrokosten den 9. november nu er kommet op over spærregrænsen, så det bliver til noget. På gensyn i højt humør Frederikssund Sejlklub søndag den 9. november kl. 13.

21.06.2008: Husk, at festudvalget har foreslået, at der er fællesgrillning søndag den 22. juni kl. 17. Så lad os mødes ved grillen – hvis vejret ellers er til det.

21.06.2008: Som nogen af jer har bemærket, så har vi i denne uge endelig fået renset udblæsningen fra vores ventilationssystem. Hvis I vil se, hvordan verden ser ud fra skorstensfjerens arbejdsplads, så klik her: (Udsigten)

21.06.2008: På generalforsamlingen blev besluttet, at cykelstativerne skulle udskiftes i de resterende tre skure. Som I kan se, så er stativerne nu blevet leveret og sat på plads. Det betyder, at kapaciteten af de tre skure er forøget fra 16 til 21 cykler per skur. Tak til Poul #32, Frank #34 og Erling #36 som hjalp med udskiftningen.

20.06.2008: Steen Guldbech #44 har sat et bord med to ekstra plader i fællesrummet. Det er til fri afbenyttelse, men man skal lige henvende sig først til #44. Der er god plads til 10 personer, men der kan sidde 12. Se billeder (Bord1) (Bord2).

27.05.2008: Referater fra generalforsamlingerne er indlagt på hjemmesiden, der kun er for beboere. Desuden er Husordenen opdateret (Maj 2008), men endnu ikke revideret som ønsket af generalforsamlingen (klik her).

07.05.2008: Aflæsning af varmemåler

Vi har konstateret at Clorius/Ista’s aflæser i dag har aflæst varmeforbruget (kWh) forkert. I stedet for det rigtige tal, som måleren viser i normaltilstanden, og som typisk ligger i intervallet 30.000 – 90.000, så har hun fundet et andet tal dybt inde i måleren, som ligger i intervallet 200.000 – 900.000 kWh.

 De andre fire aflæsninger, af kubikmeter, timer (h) samt koldt og varmt vand ser ud til at være korrekte. Vi forventer, at aflæseren kommer igen tirsdag den 13. maj, og at vi forinden får en seddel i vores postkasse.

 02.02.2008: Ventilationssystemet

Mange har – med god grund – klaget over manglende udsugning, specielt fra emhætten i køkkenet. Leverandøren indrømmer selv, at udsugningen fra et fællesanlæg som vores aldrig vil være lige så effektivt, som de emhætter med egen motor, som de fleste af os er vant til, før vi flyttede hertil.

Men problemerne skyldes også, at der vistnok aldrig er blevet udført service/rengøring på vores fælles ventilationssystemer, selv om de nu har været i drift i seks år. Man anbefaler ellers et serviceeftersyn hvert eller hver andet år. Jeg har ved selvsyn konstateret, at min egen ventilator var næsten helt stoppet til af skidt.

Men vi er også vidende om, at man i nogen af de øverste lejligheder har skruet ned for ventilatoren for at mindske støjen. Det må man ikke, da det betyder, at der så ikke bliver det lovbefalede luftskifte – hverken i den øverste og i særdeleshed ikke i den nederste lejlighed.

Ejerforeningens bestyrelse har nu bestilt serviceeftersyn af samtlige fælles ventilationssystemer, og vi har bedt om ved samme lejlighed at få kontrolleret, at der er det nødvendige luftskifte. Vi har også bedt om en liste over den dertil svarende indstilling af alle ventilationsmotorer. Vi vender tilbage, når vi kender datoen for eftersynet, fordi det er nødvendigt at få adgang til de øverste lejligheder for at få adgang til ventilatormotorerne.

Serviceeftersynet omfatter ikke ventilerne i lejlighederne. Dem må man selv klare, og på hjemmesiden er der under “Handyman” givet en anvisning på, hvordan man løsner ventilerne. (klik her).  Kjeld #39.

07.12.2007: Billeder fra juletræstændingen (klik her)

16.10.2007: Plantedag den 4. oktober.
På generalforsamlingen i maj blev der nedsagt at haveudvalg, som indkaldte til plantedag den 4. oktober. Læs her hvad der skete: (klik her) eller gå direkte til billederne: (klik her)

14.10.2007: Hvis vandhanen drypper eller siver
Vores Børma armaturer ser godt ud, men det er ikke let at se, hvordan man skiller dem ad. Læs mere på “Handyman”: (klik her) eller gå direkte til billederne: (klik her)

14.03.2007: Nyt vedrørende carportskaden
Læs beretningen fra carportudvalget (klik her)

14.03.2007: Tømningstidspunktet for glas- og aviscontainere
Kommunen har afholdt møde med Renoflex og meddeler nu, at tømning fremover vil ske henholds formiddag og eftermiddag, i modsætning til de seneste måneder, hvor tømning er sket før kl. 5 om morgenen.

26.02.2007: Beboerfest i Frederikssund Sejlklub lørdag den 24. marts er aflyst !
Fra 58 lejligheder kom der kun 31 tilbagemeldinger – skriftligt, mundtligt eller via e-mail. Heriblandt var der 17 Nej.  Det betyder, at der kun var 14 positive tilsagn fra ialt omkring 25 personer, og det er for lidt til at leje et hus til 100 personer. Økonomien hænger ikke sammen, og slet ikke med underholdning. Måske var varslet for kort, måske er det den forkerte årstid? Det kan vi måske diskutere, når vi mødes næste gang – til generalforsamlingen i maj.

25.02.2007: Svanen – en beretning fra det virkelige liv i havnen!
Her er en lille beretning fra livet i havnen, modtaget fra Birgit i #27. (klik her)

25.02.2007: 5-års gennemgang
Det er på tide at få skrevet til JM Danmark om skader, der er opstået siden indflytningen. Bemærk at JM Danmark er flyttet:

JM Danmark A/S
Vester Farimagsgade 37
1606 København V

Tlf. nr.: 33 45 7000
Fax nr.: 33 45 7070
Email: jm@jmdanmark.dk

15.02.2007: Aktivitetskalender
Link til kalenderen er nu lagt på åbningssiden. Hvis en kalender skal fungere, så skal den være lettilgængelig.

15.02.2007: Godt nyt for hundeluftere – og alle andre
Kommunen har i en e-mail idag meddelt, at de snarest vil opsætte affaldspande ved alle bænkene langs kanalen, samt erstatte de sprængte affaldsstativer langs strandstien.

13.02.2007: Aktivitetskalender
Efter ønske fra bestyrelsen er der nu lagt en aktivitetskalender ind på hjemmesiden. Den ligger på beboersiden lige ved siden af beboerlisten, så det er kun beboere, der kan se den. Man skifter mellem første og andet halvår ved at klikke på tap’en for neden. Foreløbig er indlagt datoen for generalforsamlingen samt havnearrangementet “Frederikssund for Fulde Sejl”. Se selv!  (klik her).

03.02.2007: Post til Postmaster
Der er nu blevet meget nemmere at sende e-mail til “postmaster” hvis man har noget på hjertet mht hjemmesiden. Man klikker simpelthen på linien “Post til Postmaster“tpå hjemmesiden. Så åbner der sig automatisk en e-mail blanket, som man  bare skal udfylde og sende.r

03.02.2007: Forårsklargøring af cyklen i fællesrummet
Der er ophængt kæder i loftet til arbejde med cyklen. (klik her)

02.02.2007: Opfordring til hundeluftere
I Frederikssund Avis 30. januar var der et læserbrev fra en beboer på Sydkajen, som kraftigt opfordrede hundeluftere på Sydkajen og Tippen til at rydde op efter sig (klik her). Det kan da ikke være nogen herfra, der er synderne, vel? Vi har jo samme interesse i, at der ser ordentligt ud både på Østkajen og Sydkajen.

Som opfølgning på denne sag har Kjeld #39 skrevet til kommunen for endnu en gang at bede om at få opsat affaldsspande ved bænkene langs kanalen, så de mange forbipasserende har nem mulighed for at aflevere såvel hundeposer som andet affald. Vi havde håbet på, at spandene kom i forbindelse med færddiggørelsen af Sydkajen, men det skete altså ikke. Der mangler også afløsning for de sprængte affaldsspande langs strandstien. Nu må vi se, hvad reaktionen bliver fra Ny Frederikssund Kommune.  (klik her) (fotomontage)

07.11.2006: Pænere rørgennemføringer
Nu har vi indkøbt til #39, men Tæppeland kan levere til alle. (klik her)

01.11.2006: Vandtemperaturer
Forklaringer og gode råd fra Bent (Nr.19) med hensyn til indstilling af radiatorerne. (klik her)

23.10.2006: Vandlækagen. Orientering fra Bent #19.
Vandlækagen er heldigvis allerede fundet. Det var i teknikskabet i en lejlighed på første sal. Omkring 250 liter varmt vand er løbet ud oven på betondækket og har fundet vej ned forskellige steder. Der er lukket for vandet og VVS er tilkaldt.

15.10.2006: Orientering fra bestyrelsen.
Der er kommet nyt fra bestyrelsen. Der er endelig nyt i tagsagen. (klik her)

14.10.2006: Lufthuller i skurene.
På generalforsamlingen i Ejerforeningen Østkajen i maj 2006 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til – og udføre – lufthuller i skurene for at forhindre fugtskader. Dette er nu sket i løbet af fredag/lørdag hos de beboere, der ikke direkte har frabedt sig at få huller i deres skure. Der er lavet huller i ialt 17-18 skure svarende til omkringt 35 af de 55 lejligheder. Tak til dem, der gav en hånd med fredag og lørdag!

Der er nogle få lejligheder, hvor vi ikke har kunnet få kontakt til beboerne, og som derfor heller ikke har fået lavet huller. Hvis der er nogle af disse, der skulle ønske at få lavet huller, kan de enten gøre det selv eller henvende sig til undertegnede. Det samme gælder for rækkehusene. I fællesrummet findes der både 30 mm bor og nogle brædder der har fungeret som skabeloner for at få hullerne placeret ens på alle skure, samt hæftepistol til montering af gitre, og en rest maling.

Da gitrene slap op, er der ikke udleveret gitre til alle dem, der ikke var hjemme da hullerne blev boret. senest tirsdag vil der være gitre til alle i fællesrummet. Med venlig hilsen Kjeld #39

11.09.2006: Der er lukket for det varme vand!
Der er lukket for det varme vand indtil i morgen, tirsdag. VVS-mand ER bestilt. Med venlig hilsen Bent #19

31.08.2006: Fællessejlads til Kattinge Vig
Seks sejlbåde fra Amsterdamhusene var sidste weekend på en fællessejlads til Kattinge Vig, hvor vi overnattede for anker. Det er næsten blevet en fast tradition, men med skiftende deltagere. Hvis der er flere både, der vil med næste år, så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den sidste weekend i august – med forbehold for vejret selvfølgelig!  (klik her for at se billeder)

18.08.2006: Orientering fra bestyrelsen.
“Containerpladsen er som bekendt nu flyttet til dens oprindelige plads. I forbindelse med dette er der opsat et cykelstativ med et antal pladser. Den er ganske vist ikke overdækket. Alligevel foreslår bestyrelsen, at de der ikke anvender cyklen så meget, placerer cyklen på den nye plads. Da pladsen, hvor stativet er placeret ikke kan ses udefra, kan man uden problem overdæke cyklen med en lille presenning eller “cykelgarage”, så den står beskyttet mod vejrliget.
Bestyrelsen”.

14.07.2006:  Frederiksborg Amts Avis kunne man den 12. juli læse følgende:   

Klar til 2. etape af kanal. Kommunen kan nu gå i gang med 2. etape af kanalprojektet med fire broer på Frederikssund Havn. Byrådet har netop frigivet 5.5 millioner kroner, der dels skal bruges til arbejdet med kanalen, til stier og fjernelse af vej på Stenkajen, samt fjernelse af forurenet jord på Sydkajen. Oprindelig skulle jord fra 2. etape af kanalen køres ud til Sydbyen og lægges på Ørnestensbjerget. Men prøver af jorden viser, at en tredjedel af den er så forurenet af bly og olie, at den må køres til deponering i Hvidovre.

23.06.2006: Meddelelse fra formanden vedrørende haveanlægget. (klik her)

MT Højgaard har fået fremstillet en video om Amsterdamhusene, som kan ses ved at klikke på nedenstående link. Afhængigt af hurtigheden af din netforbindelse kan det godt være, at den stopper en gang imellem ved første afspilning, men prøv så bare at spille den igen – uden afbrydelser. God fornøjelse!    http://stream1.cohaesio.net/genmedia/259/webfilm.wmv

Promenaden på Sydkajen vil være færdig i august oplyser afdelingsleder i Teknisk Forvaltning Hans Riis Laursen. Han forventer også, at der vil være adgang på Sydkajen i løbet af juni måned. Den sidste del af havnekanalen og landskabsarbejdet på Tippen vil også blive afsluttet iår.

Kilde: Frederiksborg Amts Avis 29.05.2006

På generalforsamlingen blev det foreslået at der på hjemmesiden indlægges en kort historie om baggrunden for navnet “Amsterdamhusene”. Den kan ses via “Bygningen” –> “Historien bag navnet”. (klik her)

I anledning af sin 70 års fødselsdag for nylig havde Bent inviteret naboer, venner og familie til en hyggelig  sammenkomst omkring fællesgrillen lørdag den 13. maj. (klik her)

Link på hjemmesiden til “Vejret lige nu” til en privat vejrstation i Ølstykke, som for nylig var omtalt i lokalavisen. Det er de nærmeste vejropservationer, og den er så seriøs, at DMI også har link til den.   (klik her)Vejret lige njret lige nu

En idé fra Steen Guldbech #44 til fjernelse af spindelvæv helt op i kippen.                                                Nu med oplysning om pris og leverandør. (klik her)